สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

Thai CaseMix Centre

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (HSRI)

  • E-Mail
  • info@tcmc.or.th

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

CONTACT US !!

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

สำหรับการสอบถามทั่วไปสามารถติดต่อกับทีมของเราได้ที่ info@tcmc.or.th หรือโทร 02 298 0769
  • Address
  • 979/105 SM Tower ชั้น 31, BTS สนามเป้า ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400
SEND YOUR MESSAGE

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน