เราใช้คุกกี้ 🍪 เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้ นโยบายการใช้งานคุ๊กกี้

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)

Thai CaseMix Centre

ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข

  • E-Mail
  • info@tcmc.or.th

สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)

เอกสาร / โปรแกรม เกี่ยวกับ TDRG

โปรแกรม TDRG Seeker สำหรับศึกษาเฉพาะราย (TDS)

โปรแกรม TDS รุ่น 6305

โปรแกรม TDRG Seeker (TDS) เป็นโปรแกรมสำหรับศึกษาเฉพาะราย ปัจจุบันใช้งานกับสิทธิ UC, CSMBS, SSS

DOWNLOAD

โปรแกรม TDS รุ่น 5103 (Outdate)

โปรแกรม TDRG Seeker (TDS) เป็นโปรแกรมสำหรับศึกษาเฉพาะรายสำหรับ TDRG Version 5

DOWNLOAD

โปรแกรม TDRG Grouper หลายรายพร้อมกัน (TGRP)

โปรแกรม TGrp รุ่น 6305

โปรแกรม TDRG Grouper (TGrp) เป็นโปรแกรมสำหรับศึกษาหลายรายพร้อมกัน ปัจจุบันใช้งานกับสิทธิ UC, CSMBS, SSS

DOWNLOAD

โปรแกรม TGrp รุ่น 5103 (Outdate)

โปรแกรม TDRG Grouper (TGrp) เป็นโปรแกรมสำหรับศึกษาหลายรายพร้อมกันใช้สำหรับ TDRG Version 5

DOWNLOAD

วิธีการใช้งาน และแก้ไขปัญหาโปรแกรม

คู่มือการใช้งานโปรแกรม TDS V 6

DOWNLOAD

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Tgrp V 6

DOWNLOAD

วิธีแก้ไข โปรแกรม ERROR

DOWNLOAD

เอกสารคู่มือการจัดกลุ่ม TDRG

คู่มือการจัดกลุ่ม V.1 และ V.2

DOWNLOAD

ภาคผนวก F1 F2

DOWNLOAD